Masaże Kiełczów

 

          LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

Firma Magdalena Bury powstała dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kierowanego przez społeczność” 

Firma Magdalena Bury zrealizowała projekt w zakresie stworzenia mobilnej firmy oferującej specjalistyczne usługi fizjoterapeutyczne i kosmetyczna w celu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD Doba Widawa mająca na celu podjęcie nowej działalności na obszarze LGD oferującej innowacyjne usługi fizjoterapeutyczne i kosmetyczne w formie mobilnej dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – wspieramy mieszkańców naszego obszaru, działaczy społecznych, przedsiębiorców - w realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich - projektów kulturalnych, społecznych, inwestycyjnych.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest Stowarzyszeniem działającym na zasadzie partnerstwa składającego się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców. Zrzesza 10 sąsiadujących ze sobą gmin: Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Wilków, należących do 4 powiatów – oleśnickiego, wrocławskiego, oławskiego oraz namysłowskiego.

 

 

 

 

Celem LGD jest łączenie rozproszonych dotąd działań mieszkańców, stymulowanie ich pomysłowości i aktywności związanej z działaniem na rzecz obszaru gmin członkowskich oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju tego obszaru.Na podstawie podpisanej z Zarządem Województwa Dolnośląskiego Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, LGD Dobra Widawa prowadzi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozdysponowuje środki na następujące działania na swoim obszarze: 

#    premie na start w wysokości 100 000,00 zł na stworzenie własnej firmy

#    dotacje na rozwój firm w maksymalnej wysokości 300 000,00 zł

#    dotacje na rozwój niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, w ramach których zagospodarowana zostaje przestrzeń publiczna, taka jak place zabaw, boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne, mała architektura, szlaki turystyczne (rowerowe, kajakowe, konne) czy nasadzenia roślinności 

#   dotacje w wysokości do 50 000,00 zł na realizacje projektów grantowych przez lokalnych działaczy i organizacje pozarządowe w zakresie aktywizacji społecznej, zachowania lokalnego dziedzictwa, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, ochrony zabytków 

#   operacje własne i projekty współpracy w ramach których np. podejmowane są działania na rzecz promocji walorów naszego obszaru

 

Na wsparcie dla obszaru gmin Partnerstwa Dobra Widawa na okres 2014-2020 przeznaczonych zostało 17 050 000 zł.

 Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 32 01

e-mail: biuro@dobrawidawa.pl

www.dobrawidawa.pl 

 Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – „Oficjalny Profil” https://www.facebook.com/DobraWidawa ]

 

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl