Masaże Kiełczów

 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 Operacja pn. "Stworzenie mobilnej firmy oferującej specjalistyczne usługi fizjoterapeutyczne i kosmetyczne w celu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD Doba Widawa mająca na celu podjęcie nowej działalności na obszarze LGD oferującej innowacyjne usługi fizjoterapeutyczne i kosmetyczne w formie mobilnej; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl